Dźěćacy raj: DUNDAK, Pěskowčik, słuchohry, spěwy a wobrazy

Aktualne wudaće Dundaka

Angler 20 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Bettina Wenderoth

Dźensa je sobota. A to rěka za was lube dźěći - kedźbu wuši nastajeć, Dundak je zaso po puću był.

so 27.11.2021 08:30hodź. 19:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1894992.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Nowostki

Ein Mann und zwei Kinder lesen ein Buch 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Lube dźěći, witajće! Tule zhoniće aktualne nowosće, kiž je naša dundakowa redakcija za was přihotowała.

so 20.11.2021 08:52hodź. 02:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1889232.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Wobrazowej galeriji

Pěskowčik

Herr Fuchs und Frau Elster 7 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Fuchs und Elster 7 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Pěskowčik wopyta tutón raz Eskimowcow. Što drje tam dožiwi? Pohladajće nutř!

srj 27.11.2019 18:22hodź. 07:09 mjeń.

https://www.mdr.de/sandmann/video-359678.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo

Wideja "moja wěda"

Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo MDR 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

srj 20.05.2020 13:04hodź. 01:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/video-411302.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Möwen 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Darstellung eines dreidimensionalen Raumes, in dem eine Frau und ein Mann Einrichtungsgegenstände eines Schlafzimmers platzieren. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

štw 05.03.2020 12:30hodź. 01:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/video-388398.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Ein kleiner Junge als Wissenschaftler vor einem Experiment
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Zašłe wusyłanja "Dundaka"

Nowy dźěćacy magacin - Dundak 14 mjeń.
prawa za wobrazy: Stefan Hanusch/ MDR

so 13.11.2021 08:06hodź. 14:26 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 13,2 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 26,3 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dzeci/audio-1883392.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Grafik: Zwei bunte Drachen in der Luft 17 mjeń.
prawa za wobrazy: colourbox

Dundak je zaso po puću był a je tójšto dožiwił. Što drje takle w nazymje wšitko móžne je? Naposkajće sej to.

pj 08.10.2021 16:51hodź. 17:05 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1855794.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Fridays for Future in Leipzig - Traurige Weltkugel als Girlande 17 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa

Dundak praša so, kak móžemy so tež my za strowu klimu zasadźeć a što móžemy wšědnje k tomu přinošować.

pj 24.09.2021 15:46hodź. 17:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1844484.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
dźěćaca skupina Šwintuchi 16 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

so 11.09.2021 08:30hodź. 15:56 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 14,6 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 29,1 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dzeci/audio-1833086.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kinder arbeiten mit Schraubendrehern an Computermonitoren. 19 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Bettina Wenderoth

so 24.07.2021 08:30hodź. 19:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1793228.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Čitanska nóc na Budyskich wěžach 17 mjeń.
prawa za wobrazy: Bettina Wenderoth/MDR
Freibad-Typen 16 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Nětko móžemy so zaso kupać. Ale hdźe a kak najlěpje płuwać nawuknyć? Dundak wam to přeradźi.

so 26.06.2021 07:25hodź. 16:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1771274.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mädchen und eine Frau in einem Zoo mit verschiedenen Vogelarten 15 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Bettina Wenderoth

Dajće sej lubić, lube dźěći! Podajće so z Dundakom na dalši dyrdomdej!

so 12.06.2021 08:30hodź. 14:45 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1760440.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Tafla šćežki Ćišinskeho 17 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer

Dźensa podamy so na pućowanje. Pójće sobu.

pj 21.05.2021 07:49hodź. 17:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1743218.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mädchen auf Spargelfeld 17 mjeń.
Dundak Helena je sej na hromakowe polo blisko Kulowa dojěła prawa za wobrazy: MDR/Bettina Wenderoth

Wulět Dundaka na hromakowe polo a nowy digitalny poskitk “Serbske dźěćace spěwy online” stej zajimawej temje noweho wudaća - poskajće raz.

so 08.05.2021 07:30hodź. 17:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1732626.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Illustration - Storch 18 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Dundak bě zaso za was po puću - tón króć je wón baćony wobkedźbował.

MDR SACHSEN - Das Sachsenradio so 24.04.2021 08:30hodź. 18:23 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 16,8 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 33,5 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dzeci/audio-1722196.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ćemjerec pčołki a měd 17 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
Serbski rozhłós wobrazy - dźiwadło Budyšin, schadźowanka.de, přetwar Chróšćanskeje pěstowarnje 17 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo MDR 16 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

pj 12.03.2021 08:30hodź. 16:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1688792.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Nowy dźěćacy magacin - Dundak 17 mjeń.
prawa za wobrazy: Stefan Hanusch/ MDR

Kak běži w šuli doma? Dundak je so was dźěći kaž tež wučerjow a starši naprašował. Wotmołwy zhoniće w januarskim wudaću Dundaka.

so 09.01.2021 06:00hodź. 17:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dzeci/audio-1639594.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Nowy dźěćacy magacin - Dundak 17 mjeń.
prawa za wobrazy: Stefan Hanusch/ MDR

so 12.12.2020 08:40hodź. 16:34 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 15,2 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 30,2 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dzeci/audio-1614104.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Nowy dźěćacy magacin - Dundak 17 mjeń.
prawa za wobrazy: Stefan Hanusch/ MDR

so 28.11.2020 06:03hodź. 16:45 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 15,3 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 30,6 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dzeci/audio-1600116.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Nowy dźěćacy magacin - Dundak 18 mjeń.
prawa za wobrazy: Stefan Hanusch/ MDR

Lube dźěći, kedźbu wuši nastajeć, Dundak je zaso po puću był.

so 14.11.2020 08:00hodź. 17:33 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 16,1 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 32 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dzeci/audio-1586316.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 16 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

so 24.10.2020 06:00hodź. 16:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1565846.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 15 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tule móžeće sej hišće raz wusyłanje Dundaka naposkać. Tutón raz je so wosebje pilnje molowało - poskajće sami!

so 26.09.2020 08:30hodź. 14:44 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1537700.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 16 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

so 12.09.2020 08:30hodź. 15:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1524010.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 16 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Što drje je naš team Dundaka wšitko „žnjenskim“ měsacu dožiwił, to zhoniće tule.

so 22.08.2020 09:19hodź. 16:27 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-1512480.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 17 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo MDR 18 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Za psa Joshija nima DUNDAK Helena nětko wjace telko chwile. Wšako dźe zaso do šule. A korčmarjo maja tež zaso dosć dźěła, dokelž su hosćency zaso wočinjene. Wo tym powěda wam DUNDAK.

so 23.05.2020 08:30hodź. 18:29 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-1409992.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 18 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Familie mit zwei Kindern sitzt auf dem Fußboden vor dem Fenster und spielt eine Partie Mensch-ärgere-dich-nicht 18 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images / Panthermedia
Logo MDR 17 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dźensa słyšiće pola DUNDAKA - kak by to móhło hinak być - wjele wo Ptačim kwasu. Dajće sebi lubić.

pj 24.01.2020 08:30hodź. 16:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1291052.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kind mit Kopfhörer 18 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO

Pokiwy do www

Moluj a pasli

Bastel-Zeug
prawa za wobrazy: imago/Westend61

Namoluj nam něšto!

Namoluj nam něšto!

Dundak njewjeseli so jenož přez twoju póštu, ale tež přez twoje rysowanki. Snano sy wosebje rjanu hwězdu. Pósćel nam tola wobraz abo foto. Wjeselimy so a pokazamy je tu na našej stronje.

Wobrazy a fota pósćel na:

MDR-Studio Budyšin/SERBSKI ROZHŁÓS
Dundak
Póštowe naměsto 2
02625 Budyšin